Avís legal

Tota la informació recopilada i continguda en aquest lloc web, el seu disseny gràfic, el codi font en llenguatge HTML i els codis Javascript són de propietat de Col·legi Mare de Déu del Carme i no poden ser utilitzats sensel’autorització escrita.

El Col·legi Mare de Déu del Carme manté aquest lloc web per a la seva informació, educació i comunicació. Únicament pot descarregar material que aparegui en el lloc web per a ús personal i no comercial, sempre que respecti tots els drets d’autor, de marques i altres drets de propietat.

Està estrictament prohibit modificar, transmetre, distribuir, reutilitzar, reenviar, o usar la totalitat o part del contingut d’aquest lloc web per a propòsits públics o comercials incloent el text, imatges, àudio i / o vídeo sense l’autorització escrita de Col·legi Mare de Déu del Carme.

Està estrictament prohibit descarregar imatges o videos que es troben en aquest lloc web.