Qualitat

El Col·legi Mare de Déu del Carme vol respondre amb eficàcia a les necessitat de la societat que l’envolta, l’administració educativa i als membres de la comunitat educativa, per la qual cosa assumeix el repte de dotar-se de les estratègies de gestió i de treball més avançades i, alhora, escaients.

El seu funcionament ha de ser paral·lel sense descuidar el manteniment i/o increment del nostre patrimoni curricular tant d’ensenyament reglat com no reglat – grup/classe, nivells educatius, cursets,… i l’estat físic de les instal·lacions.

El Col·legi Mare de Déu del Carme ha adoptat com a Política de Qualitat satisfer les expectatives i necessitats educatives dels alumnes, oferint-los uns serveis i uns ensenyaments de qualitat. Satisfer amb el nostre servei les expectatives i necessitats dels clients interns i externs, d’acord amb la nostra missió i Projecte Educatiu.
El compromís de la qualitat afecta a tota l’organització del centre i a tota la comunitat educativa, que accepta aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat en el centre. La direcció vetllarà i proporcionarà els mitjans que estigui al seu abast per assolir els objectius de qualitat.
El centre promou educar els membres de la comunitat educativa, en el respecte al medi ambient, l’estalvi energètic, el reciclatge i la sostenibilitat (Escola Verda ).

Accedeix al document de Política de Qualitat

Accedeix al certificat ISO 9001