Menjador

Temps de migdia.

La pausa del migdia és un moment de descans, però també un espai educatiu molt important.
El temps de migdia és un moment privilegiat per treballar l’educació de salut i la higiene, la creació d’hàbits de vida saludable i l’adquisició d’autonomia en la vida quotidiana.
Ens encaminem cap a una opció més educativa: alimentar-se, gaudir del temps de lleure, aprendre i descansar.

Educació alimentària.

L’objectiu de l’equilibri és aconseguir una dieta senzilla, variada, completa i adequada a cada persona, aconseguint l’energia necessària i els nutrients suficients per el seu desenvolupament.
L’actitud dels nens/es davant cada aliment, el seu comportament a taula i al menjador, els seus hàbits d’higiene…, són reflexos del que han vist o après.
Els educadors i educadores hem de treballar per tal de fomentar una actitud correcta de les situacions relacionades amb el menjar.

L’espai de lleure.

En l’actualitat, quan parlem de l’activitat de menjador a l’escola, no només ens referim al temps que el nen/a dedica a alimentar-se.
Hi ha un període de temps lúdic important, que el nen/a aprofita per descansar i gaudir d’activitats de grup i individuals, tot relacionant-se amb la resta de companys.

Objectius generals.

  • Treballar l’educació de salut i higiene.
  • Crear hàbits de vida saludable.
  • Adquirir autonomia en la vida quotidiana.
  • Gaudir del temps de lleure.
  • Promocionar aspectes socials i convivencials dels àpats.
  • Proporcionar als usuaris un menjar de qualitat tant des del punt de
    vista nutricional com des de criteris higiènics i sensorials.

Objectius específics.

Respecte a l’alimentació, el nen/a ha de:

● Conèixer cada aliment.
● Dinar seguint l’ordre dels aliments: primer, segon i postres.
● Mastegar correctament.
● Acostumar-se a menjar de tot.
● Menjar utilitzant correctament els coberts.
● Seure adoptant una postura adequada a taula.

Respecte al temps de lleure, el nen/a ha de:

● Participar de forma adequada en les activitats que es proposen.
● Respectar l’entorn mantenint-lo net.
● Fer cas de les indicacions dels monitors i monitores.
● Respectar les normes del joc i als companys.
● Compartir el material amb la resta de nens/es.
● Acceptar la incorporació de nous companys al joc.

Respecte a la neteja i l’ordre, el nen/a ha de:

● Rentar-se les mans abans i després de dinar.

● Entrar al menjador en ordre.

● Parlar en un to de veu adequat.

● Ser conscients de no jugar amb el menjar.

● Demanar les coses de forma correcta i amb respecte.

● Saber quan aixecar-se de la taula.

● Parlar amb la boca buida.

● No omplir-se massa la boca.

● Ésser polit menjant.

● Utilitzar correctament el tovalló.

Racomanacions dietètiques.

Les necessitats energètiques de les persones varien segons l´edat, sexe, pes i activitat física.

                                                                                          (Kcal)            Proteïnes (g)        Lípids (g)         Glúcids (g)

Nens fins a 3 anys                                                   1315                       50                            52                        162
Nens 3-6 anys                                                          1820                        72                            20                        225
Nens 7-12 anys                                                       2220                        80                            87                        280
Nens adolescents                                                  2950                      115                        112                        370
Nenes adolescents                                                2600                     104                           98                         325
Homes adults                                                           2900                        63                         112                        362
Dones adultes                                                          2200                       50                            85                         275
Avis                                                                                1900                        50                           74                          237

Aquesta energia diària s’ha de repartir de la següent manera en els diferents àpats.

Esmorzar: 20% de l´energia total
Dinar: 30-35% de l´energia total
Berenar: 10-15% de l´energia total
Sopar: 25-30% de l´energia total

Organització general.

Les monitores van a buscar els nens i nenes a l’aula i els acompanyen al menjador.

Ens rentem les mans…

Cadascú al seu lloc a dinar.

Els petits arriben a l’aula i tenen els llits preparats per fer la migdiada.

És hora d’aixecar-se…

Al menjador continuen els torns de dinar.

Després de dinar fem manualitats, activitats, etc.

En els grups dels grans, hi ha torns per parar taula…