Batxillerat – dels 16 als 18 anys

El Batxillerat forma part de l’educació secundària i consta d’un cicle de dos cursos acadèmics. Hi tenen accés tots aquells alumnes que han superat l’etapa d’ensenyament secundari obligatori (que estiguin en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària).

Objectius

  • Aconseguir la formació integral dels joves en una societat culturalment i tècnicament canviant.

  • així com la seva orientació i preparació homologable amb el nostre entorn europeu, per seguir estudis posteriors o incorporar-se al món del treball.

Oferta escolar

  • Oferim dues modalitats de Batxillerat.

    • Humanístic i Social

    • Científic i Tecnològic

Amb itineraris a cada modalitat, per tal de contemplar les diverses possibilitats curriculars d’acord amb els interessos i les capacitats dels alumnes.

  • 6 unitats i 196 places escolars.