Educació Infantil – dels 3 als 6 anys

Definició

  • L’Educació Infantil que oferim correspon al segon cicle d’aquesta etapa, 3-6 anys, on es consoliden i s’amplien les primeres adquisicions en hàbits, aspectes maduratius i coneixements.

Objectius

  • Assolir la seguretat afectiva i emocional d’acord amb el seu procés maduratiu.

  • Comportar-se d’acord amb uns hàbits i unes normes per arribar a una autonomia personal i saber relacionar-se amb el seu entorn social.

  • Comunicar-se i expressar-se als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà de diversos llenguatges.

Oferta escolar

  • 9 unitats i 232 places escolars.