Menjador

El menjador compren les dues hores del migdia. Inclou el dinar (menú habitual i menús de règim) i les activitats de després, per tal que la pausa de la jornada escolar sigui un temps de lleure i descans que permeti reiniciar les classes de la tarda en bones condicions.

Es dóna de berenar als alumnes que fan activitats extraescolars i són usuaris del menjador.

Compta amb la supervisió dels responsables del servei i els monitors.

Al llarg del curs escolar es fa un seguiment dels objectius alimentaris i higiènics del menjador i es lliuren a les famílies dos informes personalitzats.