Servei Psicopedagògic i d’Orientació

Objectiu:

En el marc d’una educació inclusiva, l’equip d’orientació psicopedagògica del centre pretén donar resposta a les necessitats educatives de tot l’alumnat a través de mesures que afavoreixin el seu desenvolupament global.

Els àmbits d’actuació d’aquest servei són:

Seguiment de l’evolució dels alumnes i dels grups, proporcionant assessorament al professorat i a les famílies.
Coordinar les intervencions realitzades des de serveis privats i/o públics amb les realitzades dins l’àmbit escolar.