escola carmelitans

Benvolguda família,

Ens trobem en una situació inèdita, per la qual cosa no tenim referents per actuar. No obstant, no podem estar-nos sense fer res. Hem de prendre decisions per tal de fer front a aquesta realitat.

He estat esperant indicacions concretes, específiques per part dels responsables del Departament d’Educació o d’altres instàncies. Fins ara no he rebut res més que el que ja teniu a les vostres mans. Tots estem preocupats perquè el temps va passant i cal començar a treballar per no parar en el ritme educatiu dels vostres fills i les vostres filles.

La durada del tancament, encara que són 14 dies, és incerta. És possible que s’allargui fins després de Setmana Santa. Tampoc sabem si es recuperaran aquests dies i el curs s’allargarà més enllà del que està establert en el Calendari Escolar.

Davant aquesta problemàtica, considero que hem de posar en marxa un pla d’acció per evitar que el nostre alumnat quedi afectat en el seu procés d’aprenentatge.

Per tot el que he mencionat anteriorment a partir de demà,

  1. El professorat del centre facilitarà el material i les indicacions a l’alumnat perquè el procés d’aprenentatge no s’aturi durant el període que duri el tancament del centre.
  2. Es faran servir totes les eines telemàtiques que disposem: la plataforma Clickedu, el Google Suite per a Educació, Science Bits, Fiction Express i els Blogs. Així com qualsevol altra que sigui d’utilitat prèvia autorització per part de Direcció.
  3. En aquestes plataformes es posaran tots els continguts, activitats, tests, exàmens, materials…
  4. És molt important que les famílies estigueu al corrent de tot el que els vostres fills i filles han de treballar. Sobretot en els més petits per facilitar l’accés als continguts online.
  5. La comunicació família-escola es farà mitjançant el Clickedu.
  6. Fins el tancament del col·legi no havíem rebut confirmació de cap cas positiu al centre. De totes maneres, al llarg d’aquests dies l’empresa de neteja es dedicarà a fer un manteniment a fons i a la desinfecció de les instal·lacions com a mesura preventiva.
  7. S’ha creat una bústia emquedoacasa@carmelitans.org per facilitar la comunicació amb l’escola.

Desitjant el millor per a tots vosaltres i agraint la vostra cooperació, rebeu una cordial salutació de,

Francesc Rubio

Director

Leave a Comment