Projecte
educatiu

La missió del Col·legi Mare de Déu del Carme és promoure la formació integral dels alumnes d’acord amb una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món i els prepara a participar activament en la transformació i millora de la societat al servei de la qual està el Col·legi. 

La relació constant entre pares, tutors, professors, direcció i titular del Col·legi dóna fecunditat i coherència a l’acció educativa, i contribueix a assolir un bon nivell en la formació integral dels alumnes. Els trets bàsics de la nostra acció educativa són:

  • Oferir els alumnes una atenció personalitzada, amb una especial atenció a les necessitats de cada alumne del centre.
  • Innovar pedagògicament amb metodologies actives que permetin la interacció de l’alumnat i augmentin la seva motivació i alhora els seus resultats.
  • Afavorir l’aprenentatge de llengües estrangeres i conèixer els entorns culturals diferents al nostre.
  • Orientar els alumnes en el seu treball formatiu per tal que descobreixin llurs aptituds i limitacions, i aprenguin a auto governar-se i a desenvolupar totes les seves capacitats.
  • Adoptar una metodologia didàctica oberta i flexible, conseqüent amb les objectius que el Col·legi persegueix.
  • Donar importància al treball intel·lectual dels alumnes per tal que cada un d’ells arribi al màxim de les seves possibilitats en aquest camp.
  • Afavorir l’educació a través del moviment, promoure l’adquisició de destreses i habilitats, i potenciar les relacions de cooperació amb els companys (treball cooperatiu).

Internacionalització

Som una escola plurilingüe que aposta pels idiomes

A més del català, castellà i anglès, que són les llengües vehiculars de l’escola, a totes les etapes escolars s’imparteixen classes o optatives de francés, alemany i xinès.

Som una escola que aposta per la immersió lingüística

Emmarcat en el Projecte Pedagògic i el Projecte Lingüístic del centre, el nostre programa d’internacionalització oferta diferents possibilitats i activitats.

  • Programes d’intercanvi a Suècia (Rudbecksskolan-Örebro), a Polònia (Grup d’Escoles Bednarska) i properament a França (Normandia).
  • Jornades de treball entre alumnes del nostre centre amb alumnes d’escoles angleses: Thorpe House (Gerrard Cross, Windsor) i West Island School (Hong Kong).
  • Estades d’estudi a Anglaterra a l’estiu a Aylesford (Kent).

Valors i actituds

Creiem en que les següents accions proactives, afavoridores de la convivència que contribueixen a crear un bon clima escolar, ajuden a fer que l’alumnat sigui competent en la relació amb si mateix, amb els altres i amb el món, i propicien l’èxit acadèmic, personal, social i laboral.

Et convidem a descobrir més sobre el nostre projecte llegint sobre el nostre projecte de convivència.