Les nits de famílies

D’això ja en fa uns anys (al voltant de 8 o 9) quan l’Equip Directiu, en el seu afany de plantejar nous reptes educatius i de millorar la comunicació entre els diferents sectors de la comunitat educativa, va apostar per crear unes trobades entre el professorat i les famílies dels diferents cursos d’ESO i Batxillerat. No se sabia quina seria la resposta, no hi havia cap precedent similar, però la intuïció feia pensar que res de dolent havia de sortir d’allò, que les famílies estarien contentes i agraïdes de facilitar-los de primera mà la informació de la marxa del curs del/de la seu/seva fill/a en aquelles matèries que triessin.

Mans a l’obra, que la feina no havia fet més que començar. Llargues hores de preparació lliurant circulars de presentació, informació sobre la planificació de les jornades, els fulls de peticions, …, i, finalment, omplint les graelles amb les tries fetes, breus algunes i ben plenes d’altres, cosa que intuïa que la família que havia posat més creus que en una travessa s’hauria de passar gairebé dues hores parlant amb docents que els relatarien les seves experiències amb els seus/les seves fills/es. Però això, a la llarga, tampoc no importava gaire. El que es pretenia era dotar les famílies d’un temps de comunicació i d’entesa amb l’escola per al bé d’un noi o d’una noia que es mereixia una atenció i un seguiment continuats.

A les convocatòries dels primers cursos, s’oferien entrepans o pastes i begudes vàries a la biblioteca per fer un petit ressopó entre entrevista i entrevista. Val a dir que els que més se n’aprofitaven eren els/les alumnes que els Caps d’Estudis demanaven per ajudar en l’organització, o bé d’altres que passaven per allà sense que hi fossin convidats/des i gairebé imploraven que els toqués algun bocí per satisfer mínimament la gana que tenien després de les hores de classe de la tarda. També es muntaven petites exposicions a la biblioteca perquè les famílies poguessin gaudir del treball fet per l’alumnat. Amb el pas del temps, aquestes propostes van anar desapareixent i tot va quedar restringit a les pròpies entrevistes.

En aquests moments, discorren (esperem) els darrers trams de la pandèmia, la qual va suposar la interrupció de les Nits de Famílies del curs passat. Dintre del projecte d’organització del curs actual es va tornar a contemplar la presència d’aquestes tardes d’entrevistes, però, lògicament, amb un format telemàtic per respectar les mesures de seguretat i evitar la transmissió del virus. Per a un futur immediat es vol recuperar novament la presencialitat des del primer moment que es pugui i donar-li un caire més pautat i no tan improvisat a les trobades, intentant mantenir o incrementar la quota de participació. I, sens dubte, seguirà més vigent que mai la filosofia de mantenir un contacte estret amb les famílies i de tenir-les convenient informades de tot el que han de saber i que l’escola els pot proporcionar dels seus/de les seves fills/es.