Qualitat

El Col·legi Mare de Déu del Carme vol respondre amb un sistema de gestió excel·lent al servei de l'educació. En aquesta línia assumeix el repte de dotar-se de les estratègies de gestió i de treball més avançades i escaients.El seu funcionament ha de ser paral·lel sense descuidar el manteniment i/o increment del nostre patrimoni curricular tant d’ensenyament reglat com no reglat – grup/classe, nivells educatius, cursets,… i l’estat físic de les instal·lacions.


El Col·legi Mare de Déu del Carme ha adoptat com a Política de Qualitat satisfer les expectatives i necessitats educatives dels alumnes, oferint-los uns serveis i uns ensenyaments de qualitat. Satisfer amb el nostre servei les expectatives i necessitats dels clients interns i externs, d’acord amb la nostra missió i Projecte Educatiu.

El compromís de la qualitat afecta a tota l’organització del centre i a tota la comunitat educativa, que accepta aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat en el centre. La direcció vetllarà i proporcionarà els mitjans que estigui al seu abast per assolir els objectius de qualitat. El centre promou educar els membres de la comunitat educativa, en el respecte al medi ambient, l’estalvi energètic, el reciclatge i la sostenibilitat (Escola Verda ).

 
 

FITES DEL CENTRE

El Col·legi Mare de Déu del Carme aposta per la millora contínua i és per aquesta raó que a l’any aposta per una certificació de qualitat (Certificació ISO 9001-2008). Aquest va ser l’origen del nostre camí cap a l’excel·lència:

   
ANY FITA
Febrer 2012 Inici de l’aplicació de processos de Qualitat al Centre
Octubre 2012 Certificació ISO 9001-2008 (Tüv-Rheinland)
Maig 2014 Renovació ISO  9001-2008 (Tüv-Rheinland)
Abril 2015 Certificació ISO 9001-2008 (Tüv-Rheinland)
Abril 2016 Renovació ISO  9001-2008 (Tüv-Rheinland)
Abril 2017 Certificació ISO 9001-2008 (Tüv-Rheinland)
2016 Incorporació al Club de la Excelencia en Gestión (CEG)
2016 Formació a membres del personal al CEG

REPTES I ESTRATÈGIES

La MISSIÓ del Col·legi Mare de Déu del Carme és promoure la formació integral dels alumnes d’acord amb una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món i els prepara a participar activament en la transformació i millora de la societat al servei de la qual està el Col·legi. La relació constant entre pares, tutors, professors, direcció i titular del Col·legi dona fecunditat i coherència a l’acció educativa, i contribueix a assolir un bon nivell en la formació integral dels alumnes.

A través de l’autoavaluació contínua es verifica el nivell de qualitat de l’acció educativa del centre i la seva adequació als interessos i necessitats dels alumnes. Els trets bàsics de la nostra acció educativa són:

  • Oferir als alumnes una atenció personalitzada, amb una especial atenció a les necessitats de cada alumne del centre.
  • Innovar pedagògicament amb metodologies actives que permetin la interacció de l’alumnat i augmentin la seva motivació i, alhora, els seus resultats.
  • Afavorir l’aprenentatge de llengües estrangeres i conèixer els entorns culturals diferents al nostre.
  • Orientar els alumnes en el seu treball formatiu per tal que descobreixin llurs aptituds i limitacions, i aprenguin a autogovernar-se i a desenvolupar totes les seves capacitats.
  • Adoptar una metodologia didàctica oberta i flexible, conseqüent amb les objectius que el Col·legi persegueix.
  • Donar importància al treball intel·lectual dels alumnes per tal que cada un d’ells arribi al màxim de les seves possibilitats en aquest camp.
  • Afavorir l’educació a través del moviment, promoure l’adquisició de destreses i habilitats, i potenciar les relacions de cooperació amb els companys (treball cooperatiu).

Atenent a la gran competència a la nostra ciutat amb una oferta àmplia de centres educatius públics i privats concertats, el nostre centre ha adoptat una forma de treball totalment orientat a la millora contínua i, per aquesta raó, s’han posat en marxa mecanismes que ens ajudin a analitzar les nostres accions i a descobrir quines són les nostres àrees més febles. A partir d’aquesta anàlisi, es proposa un pla d’acció i seguiment per convertir aquestes febleses en oportunitats de millora. L’auditoria de la norma ISO ens ha ajudat en aquest terreny, així com les enquestes que es fan als alumnes sobre diferents aspectes de funcionament del centre.

PROCESSOS, PRODUCTES I SERVEIS

El sistema de gestió del Col·legi Mare de Déu del Carme té certificats els processos conforme a la norma ISO 9001 des de febrer del 2012. Anualment es revisen i s’actualitzen els indicadors de cada procés segons les dades observades en exercicis anteriors, incorporant les mesures de millora, incorporant nous indicadors que millorin el grau d’informació necessària per a cada procés i, també, eliminant alguns indicadors que no ens aporten cap informació.

L’escola Mare de Déu del Carme estableix vies diferenciades per detectar quines són les necessitats i expectatives reals i potencials d’alumnes i famílies (enquestes, suggeriments, tutories individualitzades, tutories grupals, entrevistes amb les famílies, Nits de Pares).

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies