Promovem la creativitat, el pensament crític i l’autonomia de l’alumne/a.

A l’escola entenem l’excel·lència educativa com coneixement, competència, actitud i valors.

Creiem que hem d’ajudar a desenvolupar capacitats atenent el que necessita, assessorar en un propòsit clar i saber cap a on anar en un futur.

Això implica encoratjar-los a aconseguir els millors resultats, així com motivar-los a poder contribuir millor al bé dels altres. Animem al nostre alumnat que assoleixi el màxim desenvolupament intel·lectual i moral a partir de les seves pròpies capacitats.

Per aconseguir-ho, posem al seu abast:

Un currículum amb objectius pedagògics ambiciosos i continguts rigorosos en les àrees humanístiques, socials, científiques i artístiques.

Garantim aprenentatges significatius i competencials amb una estructura flexible i oberta, col·locant els interessos de l’alumne en el centre.

Una pedagogia innovadora on s’estimula l’aprenentatge per descobriment, a la vegada que es treballa la creativitat i la investigació.

Anem més enllà que recepcionar, memoritzar i aplicar coneixements. Les basem en tecnologies de treball cooperatiu, treball individual i grupal en diferents espais i racons, així com ABP (aprenentatge basat en projectes).

Desenvolupament de la competència matemàtico-científica i lingüística: Aprenentatge de les matemàtiques aplicades a situacions reals i dintre de projectes transversals, matemàtiques manipulatives i deductives. 

Les habilitats lingüístiques mitjançant jornades d’escriptura creativa així com concursos de relats curts en diferents idiomes i temàtiques.