La nostra Missió, Visió i Valors reflecteixen el nostre compromís amb una educació de qualitat que no només forma estudiants excepcionals, sinó també ciutadans conscients, responsables i actius. A continuació, us convidem a conèixer més a fons els pilars que sustenten la nostra filosofia educativa.

La Nostra Missió

Som un col·legi catòlic, concertat i trilingüe que ofereix al nostre alumnat i famílies un entorn de formació integral, realitzant un acompanyament centrat en la persona per cercar l’excel·lència acadèmica i personal i transformar el món sent testimonis vius de l’Evangeli.

El nostre compromís no és només formar persones excepcionals, sinó també ciutadans conscients, responsables i actius.

Visió De Futur

  • Ser un col·legi referent per qui busca una formació integral pels seus fills i filles, que atén a totes les dimensions de la persona.
  • Aportar al món homes i dones que siguin persones excel·lents i que actuin localment però pensin globalment, éssent catalitzadors del canvi.
  • Formar persones que siguin exemple de vida cristiana i honrats ciutadans i ciutadanes.
  • Dotar al nostre alumnat d’eines per una comprensió del món i desenvolupar els valors carmelites de fraternitat i de servei a la comunitat.
  • Caracteritzar-nos com una institució que promou accions solidàries.

Els Nostres Valors

Per aconseguir la nostra missió, com a escola evangelitzadora, seguidora del model de Jesús de Natzaret, treballem i vivenciem valors cristians i humans com a pilars de la formació integral del nostre alumnat.

Fomentem una actitud de senzillesa i d’acollida. Afavorim la capacitat d’escoltar, dialogar i afavorim l’expressió lliure d’idees i creences. Rebutgem qualsevol comportament segregador i selectiu de qualsevol mena, creant espais de tolerància, respecte i pau que porten al coneixement, acceptació i valoració de cada individu amb les seves diferències, qualitats i limitacions.

Cultivem l’interior com a espai de la descoberta d’un mateix, de l’altre i de Déu. El manifestem amb alegria i pau sincera viscudes des del descobriment del transcendent en un mateix.

Despertem la responsabilitat i l’esforç del nostre alumnat com a eix per al seu creixement integral i la seva maduració sent capaços de conduir la seva pròpia vida treballant per fer realitat el Regne de Déu en la nostra societat.

Sent sensibles a les necessitats dels altres, ser capaços d’oferir ajuda implicant-se personalment, educant l’alumnat des de la perspectiva d’un món global i interconnectat en què es necessiten persones responsables i solidàries.

"Som una escola . "