Més de 80 anys d'Història

El Col·legi Mare de Déu del Carme es funda l’any 1942 per l’Orde dels Pares Carmelites, quan es va voler donar resposta a la demanda dels empresaris de Terrassa, per tal de donar formació als fills dels seus treballadors. 

Gent humil i senzilla, gairebé tots immigrants d’altres ciutats d’Espanya. 

L’escola es va estrenar amb estudis de primària amb 3 professors i 125 alumnes, tots nens, seguint el patró de l’època.

Les nenes no entrarien fins a la dècada dels setanta, però sí que va haver-hi dones docents amb anterioritat.

La primera mestra de la nostra escola, la Sra. Teresa Canals, va incorporar-se al curs 61-62 i feia clase a parvulari.

Entre els anys 1955-1975 és quan el Col·legi experimenta un canvi important. S’aconsegueix l’autorització del Ministeri per impartir l’EGB i es comença a impartir tot el cicle de parvulari i primària així com el batxillerat elemental.

Això comporta un augment significatiu d’alumnat que passa de 125 a 500 i, en conseqüència, s’amplien les instal·lacions del carrer Francesc Salvans per a cobrir la demanda. Cal dir que durant aquesta etapa s’acollia el seminari menor i el seminari major dels Pares Carmelites.

Aquest seminari major es coneixia al seu dia com el “Petit Montserrat” gràcies a la seva activitat coral que era molt reconeguda.

A partir de 1975 es produeixen diverses novetats a conseqüència de les noves reformes educatives. Comença la implantació del BUP i COU i l’escola deixa de ser només de gènere masculí per incorporar també el femení.

Durant el curs 1975-76 entren les primeres alumnes de BUP i COU. Al curs següent, el Karmel ja és una escola mixta en tota la seva etapa formativa. 

En paral·lel, el professorat també es renova d’acord amb l’evolució de l’Església en Catalunya i els docents laics són cada vegada més nombrosos.

A partir de 1984, la Direcció recau per primera vegada en un laic, tot i que els Pares Carmelites continuen sent els titulars i màxims responsables del centre.

L’any 1996, el Col·legi afronta el projecte d’obra més destacat per donar cabuda al miler d’alumnes. L’edifici del carrer Independència es manté i es reserva per les etapes d’Infantil i Primària, però s’inaugura un nou edifici al carrer Voluntaris Olímpics per la secundària, en l’actualitat l’ESO i el Batxillerat.

Després d’aquest nou edifici, el 2005, es va ampliar l’edifici d’infantil i primària per passar de dues a tres línies. No va ser fins al 2017 quan la Generalitat de Catalunya va autoritzar la quarta línia a l’ESO apropant-nos als 1400 alumnes.

Aprofitant aquesta fita, l’escola va incorporar el xinès a l’estudi de llengües estrangeres, on ja es trobaven l’anglès, l’alemany i el francès.

Avui, amb més de 80 anys d'història, el Karmel és una escola moderna amb visió internacional, però amb el mateix esperit de servei amb el barri i amb la realitat que ens envolta.