Una de les fites que ens marquem com escola és que el nostre alumnat rebi una formació integral. 

Concebem la formació com procés conscient i continu on desenvolupem les seves capacitats i valors així com aprendre a experimentar i conviure amb l’entorn.

Dintre d’aquest procés perseguim desenvolupar de forma coherent totes i cadascuna de les dimensions de l’ésser humà (ètica, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estètica, corporal i social). Així, la persona aconsegueix la seva realització com a ésser humà en cadascun dels seus àmbits i dimensions dintre de la societat.

Dimensió Ètica

La dimensió ètica de l’ésser humà fa referència a la capacitat que posseeix un individu per a identificar que està bé i que està malament. A l’escola ens esforcem perquè el nostre alumnat assumeixi principis i valors així com portar a la pràctica accions coherents amb el seu pensament.

Dimensió Espiritual

L’aspecte espiritual es refereix a les ideologies catòliques les quals són adquirides a través de l’aprenentatge cultural i social. Volem establir una comunicació comunitària amb Déu així com potenciar la participació social i l’apostolat, sentint-nos compromesos fent el bé cap als altres.

Dimensió Cognitiva

L’àrea cognitiva està directament relacionada amb les habilitats de l’ésser humà per a adquirir i interpretar informació amb la finalitat de créixer i ser millor. Treballem perquè l’alumne/a sigui capaç d’entendre com entendre, interactuar amb la seva realitat, fomentar l’aprenentatge i despertar la curiositat.

Dimensió Corporal

Eduquem el desenvolupament físic humà per a aconseguir el seu màxim potencial. Aquest procés depèn de factors naturals com l’alimentació, edat i el gènere de la persona. En aquest sentit, es promou el desenvolupament corporal a través de la pràctica d’esports i del consum d’aliments saludables.

Dimensió Social

En termes generals, és el procés pel qual una persona reconeix els seus drets dins de la societat. A més, aquest procediment també abasta la necessitat de l’ésser humà de conèixer les lleis, fer-les complir i ser conscient dels seus drets.

Dimensió Comunicativa

Es tracta, bàsicament, de la capacitat que posseeix un individu per a expressar-se adequadament amb altres persones que formen part del seu entorn social. A través de diferents activitats, transversal a totes les assignatures, es treballen les destreses necessàries com per donar a conèixer opinions, idees i coneixements.

Dimensió Afectiva

El desenvolupament afectiu té l’objectiu d’ajudar a comprendre què són les emocions i com gestionar-les de la millor manera. Les capacitats afectives d’una persona influeixen en la seva habilitat per a generar llaços socials i en com sosté aquestes relacions al llarg del temps. La intel·ligència afectiva també està relacionada amb àrees com la salut, a causa de la seva estreta connexió amb el benestar mental. En aquest sentit, podem dir que una persona amb habilitats afectives plenament desenvolupades és capaç de crear llaços emocionals més forts i estables.