Preinscripció escolar 2022-23
Del 7 al 21 de març

Truca al 937 35 26 28 o emplena el següent formulari i t'informarem.

Enguany la sol·licitud de preinscripció l’has d’emplenar i presentar en línia. Pots fer-ho des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil amb connexió a Internet. El següent vídeo explica com:

YouTube

Al cargar el vídeo, acepta la política de privacidad de YouTube.
Más información

Cargar vídeo

Calendari preinscripció y matrícula 21-22

El procés de preinscripció escolar s’inicia a mitjan febrer i acaba amb la formalització de la matrícula, a principis de juny.

Durant tot aquest temps, hi ha dates i terminis associats a actuacions clau que has de tenir presents, ja que determinen l’assignació final de places en els centres educatius.

 • 4 de març: Oferta inicial de places escolars.
 • 7 – 21 de març: Presentació de la sol·licitud de preinscripció.
 • 22 i 23 de març: Presentació de la documentació.
 • 21 d’abril: Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional.
 • 22 – 28 d’abril: Presentació de reclamacions.
 • 3 de maig: Llista de sol·licituds amb la puntuació una vegada resoltes les reclamacions.
 • 9 de maig: Sorteig per a resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades a punts.
 • 7 de maig: Llista ordenada definitiva.
 • 27 de maig a l’1 de juny: Ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada en cap centre.
 • 9 de juny: Oferta final de places escolars.
 • 10 de juny: Llista d’alumnes admesos i llista d’espera.
 • 21 – 29 de juny: matriculació. Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, educació primària i ESO.

Documentació preinscripció 21-22

A continuació desglossem tota la documentació a presentar per al procés de preinscripció i com pots digitalitzar els documents.

Documentació identificativa (a presentar en tots els casos):

El resguard de la sol·licitud de preinscripció s’ha d’enviar per correu electrònic, en tots els casos, acompanyat dels documents escanejats o fotografiats totes dues cares i per a la preinscripció presencial cal portar l’original i fotocòpia, dels documents següents:

 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies.
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • El DNI de l’alumne (si té).

Documentació acreditativa dels criteris generals

 • Germans escolaritzats en el centre. (40 punts)
 • Documentació acreditativa que el pare, mare o tutor és beneficiari de l’ajuda de la renda garantida de ciutadania. (10 punts)
 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat igual o superior al 33% de la persona que al·legui aquesta condició (alumne/a, pare/mare, germà/a). (10 punts)
 • Proximitat domicilio habitual (30 punts) o al treball de pares. (20 punts)

* Si el domicili habitual no coincideix amb DNI, certificat municipal de convivència.

* Si es considera el lloc de treball, còpia del contracte o certificat emès per l’empresa.

Documentació acreditativa dels criteris complementaris

 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental.

Com digitalitzar documents:

 

YouTube

Al cargar el vídeo, acepta la política de privacidad de YouTube.
Más información

Cargar vídeo

Listados oficiales preinscripción 21-22

Preguntas frecuentes

Google Maps

Al cargar el mapa, acepta la política de privacidad de Google.
Más información

Cargar el mapa

Reserva la teva visita personalitzada