Preinscripció Educació Infantil
(3-6 anys)

Truca'ns al 937 35 26 28 o emplena el següent formulari i t'informarem.

La informació que es pot veure actualment correspon al curs 2022-2023. Properament es publicarà la informació corresponent a la preinscripció del curs 2023-2024. Per a més informació emplena el formulari superior.

Enguany la sol·licitud de preinscripció l’has d’emplenar i presentar en línia. Pots fer-ho des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil amb connexió a Internet. El següent vídeo explica com:

YouTube

Al cargar el vídeo, acepta la política de privacidad de YouTube.
Más información

Cargar vídeo

Calendari preinscripció y matrícula 22-23

El procés de preinscripció escolar s’inicia a mitjan febrer i acaba amb la formalització de la matrícula, a principis de juny.

Durant tot aquest temps, hi ha dates i terminis associats a actuacions clau que has de tenir presents, ja que determinen l’assignació final de places en els centres educatius.

 • 4 de març: Oferta inicial de places escolars.
 • 7 – 21 de març: Presentació de la sol·licitud de preinscripció.
 • 22 i 23 de març: Presentació de la documentació.
 • 21 d’abril: Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional.
 • 22 – 28 d’abril: Presentació de reclamacions.
 • 3 de maig: Llista de sol·licituds amb la puntuació una vegada resoltes les reclamacions.
 • 9 de maig: Sorteig per a resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades a punts.
 • 7 de maig: Llista ordenada definitiva.
 • 27 de maig a l’1 de juny: Ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada en cap centre.
 • 9 de juny: Oferta final de places escolars.
 • 10 de juny: Llista d’alumnes admesos i llista d’espera.
 • 21 – 29 de juny: matriculació. Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, educació primària i ESO.

Documentació preinscripció 22-23

A continuació desglossem tota la documentació a presentar per al procés de preinscripció i com pots digitalitzar els documents.

Documentació identificativa (a presentar en tots els casos):

El resguard de la sol·licitud de preinscripció s’ha d’enviar per correu electrònic, en tots els casos, acompanyat dels documents escanejats o fotografiats totes dues cares i per a la preinscripció presencial cal portar l’original i fotocòpia, dels documents següents:

 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies.
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • El DNI de l’alumne (si té).

Documentació acreditativa dels criteris generals

 • Germans escolaritzats en el centre. (40 punts)
 • Documentació acreditativa que el pare, mare o tutor és beneficiari de l’ajuda de la renda garantida de ciutadania. (10 punts)
 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat igual o superior al 33% de la persona que al·legui aquesta condició (alumne/a, pare/mare, germà/a). (10 punts)
 • Proximitat domicilio habitual (30 punts) o al treball de pares. (20 punts)

* Si el domicili habitual no coincideix amb DNI, certificat municipal de convivència.

* Si es considera el lloc de treball, còpia del contracte o certificat emès per l’empresa.

Documentació acreditativa dels criteris complementaris

 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental.

Com digitalitzar documents:

 

YouTube

Al cargar el vídeo, acepta la política de privacidad de YouTube.
Más información

Cargar vídeo

Google Maps

Al cargar el mapa, acepta la política de privacidad de Google.
Más información

Cargar el mapa

Reserva la teva visita personalitzada