La pausa del migdia és un moment de descans, però també un espai educatiu molt important.

Temps de migdia

El temps de migdia és un moment privilegiat per treballar l’educació de salut i la higiene, la creació d’hàbits de vida saludable i l’adquisició d’autonomia en la vida quotidiana. Ens encaminem cap a una opció més educativa: alimentar-se, gaudir del temps de lleure, aprendre i descansar.

S'han adoptat totes les mesures COVID-19 i es mantenen els grups bombolla perquè s'han habilitat nous espais al Centre par tal de garantir la seguretat i la salut dels alumnes.

L’objectiu de l’equilibri és aconseguir una dieta senzilla, variada, completa i adequada a cada persona, aconseguint l’energia necessària i els nutrients suficients per el seu desenvolupament.

L’actitud dels nens/es davant cada aliment, el seu comportament a taula i al menjador, els seus hàbits d’higiene…, són reflexos del que han vist o après. Els educadors i educadores hem de treballar per tal de fomentar una actitud correcta de les situacions relacionades amb el menjar.

Educació alimentària

L'espai de lleure

En l’actualitat, quan parlem de l’activitat de menjador a l’escola, no només ens referim al temps que el nen/a dedica a alimentar-se.

Hi ha un període de temps lúdic important, que el nen/a aprofita per descansar i gaudir d’activitats de grup i individuals, tot relacionant-se amb la resta de companys.

Objectius

Objetivos específicos

Respecte a l'alimentació

Respecte al temps de lleure

Respecte a la neteja i l'ordre

Recomanacions dietètiques

Les necessitats energètiques de les persones varien segons l´edat, sexe, pes i activitat física.

3 anys

1315 Kcal
 • 50g Proteïnes
 • 52g Lípids
 • 162g Glúcids

3-6 anys

1820 Kcal
 • 72g Proteïnes
 • 20g Lípids
 • 225g Glúcids

7-12 anys

2220 Kcal
 • 80g Proteïnes
 • 87g Lípids
 • 280g Glúcids

Nens adolescents

2950 Kcal
 • 115g Proteïnes
 • 112g Lípids
 • 370g Glúcids

Nenes adolescents

2600 Kcal
 • 104g Proteïnes
 • 98g Lípids
 • 325g Glúcids

Homes adults

2900 Kcal
 • 63g Proteïnes
 • 112g Lípids
 • 362g Glúcids

Dones adultes

2200 Kcal
 • 50g Proteïnes
 • 85g Lípids
 • 275g Glúcids

Avis

1900 Kcal
 • 50g Proteïnes
 • 74g Lípids
 • 237g Glúcids

Diferents àpats al dia

Organizació general