A l’escola realitzem un acompanyament real del nostre alumnat d’acord amb una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món.

Volem preparar al nostre alumnat a participar activament en la transformació i millora de la societat al servei de la qual està el Col·legi. Treballem per:

Ningú pot ser substituït, però tots necessitem estar acompanyats. El nostre model d’acompanyament permet descobrir i aprofundir en les dimensions ètiques, espirituals, afectives i socials. 

Des de l’escola realitzem un acompanyament individualitzat.

Establint una comunicació efectiva entre família i escola: continua, bidireccional i enfocada en l’alumne/a

Entenem que una comunicació entre famílies i escola, per ser efectiva, ha d’esdevenir una comunicació contínua, bidireccional, significativa i enfocada en l’aprenentatge de l’alumne. La comunicació és la base de tota relació educativa sòlida. 

Comunicant-nos de manera afectiva i oberta es desenvolupen relacions positives que fan que els reptes es resolguin de manera més fàcil i l’alumnat progressi més i millor.

Realitzant tutories individualitzades on tant el tutor/a com l’alumne/a s’enriqueixen mútuament.

Compartir les nostres inquietuds amb el nostre tutor/a, així com ser conscient de les nostres mancances i les nostres virtuts ens fa créixer com a persones. Les tutories tutor-alumne permet a l’alumnat rebre una atenció única i personalitzada a les seves necessitats específiques. Això ajuda a adquirir tècniques d’estudi, habilitats d’organització, cercar els objectius vitals i ajudar a construir el futur més adequat a l’alumne.

Realitzant aquest acompanyament, pot impactar positivament en el seu rendiment acadèmic, augmenta la confiança en ells mateixos i permet xopar-se d’il·lusió per viure en plenitud.

Tutoria de grup

Cada tutor/a disposa d’una hora setmanal en la qual es reuneix amb el seu grup-classe per tractar temes d’aspectes integrals de la persona. En aquestes tutories també s’inclouen xerrades i tallers de personal extern com policia, psicòlegs o infermera que col·laboren amb el centre per poder ajudar a l’alumnat.

L’acció tutorial ha de ser plantejada com un conjunt d’activitats educatives interrelacionades, que es destinin a l’entrenament i l’hàbit de les competències següents: