Formació integral

Dins de la globalitat del nostre món i mantenint un compromís amb el marc europeu, creiem que la relació amb d’altres països i cultures obre la ment i els horitzons dels nostres alumnes i els prepara per a desenvolupar la seva tasca acadèmica i laboral com a persones adultes.

intercanvi escola carmelitans
intercanvi escola carmelitans

Aquest és un objectiu que compta amb un gran treball de les competències bàsiques recollides en el nostre marc legal. Els nostres alumnes han de desenvolupar les habilitats i destreses que facin possible i facilitin la seva relació amb persones de diferents països i que els facin descobrir d’altres realitats culturals que a voltes poden ser molt diferents a les seves.

Programes d'Intercanvi

Emmarcat en el Projecte Pedagògic i el Projecte Lingüístic del centre, el nostre programa d’internacionalització oferta diferents possibilitats i activitats.

L’escola Mare de Déu del Carme en la seva tasca d’oferir als seus alumnes una formació integral de la persona, té com a gran repte el projecte d’internalització del centre.