ESCOLA VERDA

El nostre col·legi sempre ha estat sensible als temes de medi ambient i per això creiem en una interacció entre l’escola i un entorn sostenible.

Escola Verda

Al llarg del temps, el nostre centre ha dut a terme activitats relacionades amb el medi ambient com ara:

Per aquest motiu van considerar interessant adherir-nos a la Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat de Catalunya (XESC) i realizar els cursos de Formació d’Escoles Verdes promoguts pel Departament de territori i sostenibilitat i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Per tal de dur a terme aquest projecte cal la col·laboració i implicació de tota la comunitat educativa (alumnes, mestres, famílies, personal d’administració…). És gràcies a la suma d’esforços que ens beneficiarem tots d’un present I sobretot d’un futur més sostenible.

És important la implicació de tots en futures “Actuacions Verdes”.