Programes d'Intercanvi

Emmarcat en el Projecte Pedagògic i el Projecte Lingüístic del centre, el nostre programa d’internacionalització oferta diferents possibilitats i activitats.

Emmarcat en el Projecte Pedagògic i el Projecte Lingüístic del centre, el nostre programa d’internacionalització oferta diferents possibilitats i activitats.