carmelitans angles

Us presentem un vídeo que ens mostra com treballem les llengües estrangeres a l’escola des dels nivells de P3 fins al Batxillerat. Podreu veure com tots els nostres alumnes de totes les etapes tenen present la llengua anglesa en el seu dia a dia i amb un increment progressiu del volum d’hores a l’aula. 

Comencem des de l’inici, etapa infantil a P3, i anem assolint de forma gradual l’aprenentatge de l’anglès. A partir de 5è i 6è de Primària es comença amb l’alemany i el francès, fet que fa que tinguem la possibilitat de passar a l’etapa de  l’ESO amb un quart idioma integrat dintre del nostre currículum.

A l’etapa de secundària, no només fem continuació amb l’alemany i el francès, sino que també afegim AICLE a l’assignatura de Ciències Socials. A més a més, es pot començar a aprendre un nou idioma: el xinès.

Al Batxillerat, la continuitat amb les llengües estrangeres quedarà condicionat per l’itinerari acadèmic que segueixi cada alumne.

Desitgem que us agradi!!

Leave a Comment