Departament Pastoral

L'església Catòlica té el deure de descobrir i estudiar els signes dels temps i d’interpretar-los a la llum de l’evangeli, de manera que pugui respondre a qüestions perennes de la humanitat, adaptant-se a cada generació.

Església Catòlica

El Departament de Pastoral se sent responsable de moderar l’acció Pastoral evangelitzadora de la nostra escola. Per això es proposa els objectius següents, assumint a més a més, els que la Pastoral Eclesial Diocesana aconselli en cada moment:

Objectius

La dimensió transcendent és una realitat tan àmplia i important en la cultura dels diversos pobles, que no pot ignorar-se el fet religiós en l’educació sense privar la persona d’un aspecte fonamental de la seva formació. El cristianisme forma part de les arrels del nostre poble i és un dels elements constitutius de la cultura occidental.

Per tant, a la nostra escola:

Dimensió cristiana de l'educació

Activitats dins l'horari escolar

Classes de formació religiosa

El contingut de l’ensenyament de la religió està centrat, especialment, en el fenomen religiós com un fet de singular importància en la historia de la humanitat. El centre d’aquesta historia el constitueix Crist, el qual continua la seva obra a través de l’Església. Hi ha Formació Religiosa a totes les etapes educatives, des d’Educació Infantil ( P-3 ) fins a Batxillerat. Aquesta àrea rep el mateix tracte que les altres matèries, es donen qualificacions i són obligatòries per a tots els  alumnes, excepte en aquells casos que la llei estableix.

Activitats pastorals

Són activitats encaminades a aprofundir la fe i la Paraula de Déu. Es treballa a l’aula, i també a les cartelleres de l’escola: celebració de l’entrega de la Paraula de Déu, Advent, Nadal, Quaresma, Pasqua. També, cada any, es treballa una “persona” significativa. També participem en activitats de solidaritat o d’ajuda a favor de persones necessitades de la nostra ciutat o d’altres pobles: Càritas; recollida de joguines; recollida de menjar; Mans Unides (campanya contra la fam); esmorzars solidaris; apadrinaments d’alumnes indígenes de Guatemala; …

L’ensenyament religiós impartit a l’escola pot suscitar el desig d’aprofundir en l’educació i celebració de la fe en el si de la comunitat cristiana. Fora de l’horari escolar s’ofereixen les següents activitats:

Grup d’alumnes de voluntariat

Una experiència de donació personal i de compromís és ajudar els menys afavorits. Els alumnes de Batxillerat són convidats a prendre part en activitats socials: especialment Reforç escolar o altres projectes de Càrites o Creu Roja. També hi ha alumnes de Batxillerat que son animadors i monitors de Grups d`infants de 5é i 6é de Primària.

Grup de joves “JUCAR”

Els divendres, un equip de monitors i animadors, fan l’acolliment d’infants de 5è i 6è de Primària i de 1r i 2n d’ESO. Es fan activitats lúdiques, de reflexió i de diàleg. JUCAR vol dir “joves del Carme”: es tracta d’un moviment juvenil de les escoles carmelitanes de l’estat espanyol.

Activitats