Setembre de 2015, 193 països membres de Nacions Unides reunits a la seva Assemblea General van elaborar un full de ruta comú per fer front als reptes globals de la humanitat. Resultat: una resolució que conté 17 objectius amb una fita que pot fer canviar el món: promoure la prosperitat a la vegada que es protegeix el medi ambient. 

És un esdeveniment històric, un acord que era imprescindible i necessari per tal que tothom, no només polítics i governs sinó també tota la societat, el sector privat, la societat civil i tota la ciutadania aporti el seu petit gra de sorra per tal de posar fi a la pobresa, reduir les desigualtats i fer front al canvi climàtic. 

Per nosaltres, a Mare de Déu del Carme, aquest compromís no és nou. Des de sempre hem identificat les cinc grans àrees d’actuació:  planeta, persones, prosperitat, pau i aliances i les hem inclòs en la nostra formació integral de la persona. Potser amb d’altres noms amb d’altres logos però amb  el mateix objectiu. Uns objectius que cobreixen la dimensió social, econòmica i ambiental de la sostenibilitat i aborden cinc grans àmbits o àrees: persones, planeta, prosperitat, pau i partenariat. Amb la nostra ONG KARIT hem aconseguit, entre tots, grans fites, però hem de recordar també les campanyes de sensibilització i de col.laboració, de recollida d’aliments, de piles, de reutilització, de reciclatge, de roba, de taps… entre moltíssimes d’altres, amb entitats de la nostra ciutat i més globals, tan globals que vam ser, recordeu, organitzadors i seu de la 1a. Global Responsibility al Juliol de 2019. 

I continuem compromesos, i continuarem actius.

Continuarem amb aquest esperit sabent que formem part d’un compromís més gran, que som part activa en un canvi potenciat per persones com nosaltres que volen juntes un món encara millor.

Leave a Comment