Carmelitans

El nostre caràcter propi ens defineix com a escola

Som un col·legi confessional

Tot respectant la diversitat de procedències i creences de les famílies, s’acompanya els alumnes en el seu procés de formació en valors, maduració intel·lectual, moral i religiós, afavorint la coherència entre la fe i el conjunt de sabers, valors i actituds dels alumnes.

Som un col·legi català

S’inculca un coneixement i una estimulació de la realitat de la nostra cultura, a fi d’aconseguir la inserció en la nostra societat.

Som un col·legi participatiu

Tothom col·labora en la formació dels alumnes, cadascú des del seu àmbit d’acció: els alumnes entre ells creant bona relació; amb els tutors i professors, per superar les dificultats que vagin sorgint; amb els pares, per portar aquesta tasca conjunta de l’educació.


Per fomentar aquest clima s’organitzen sortides de treball, visites culturals, espectacles, festes, etc., dins i fora del recinte escolar, en els quals participen els diversos actors socials (alumnes, professors i pares) segons el tipus d’activitat que es realitzi per cadascun d’ells.

"Som una escola oberta, moderna i inclusiva i adaptem les nostres metodologies als temps que ens acompanyen."

Els nostres alumnes

0
Educació Infantil
0
Educació Primària
0
Educació Secundària
0
Batxillerat

Carmelitans des del s. XII

història carmelitans terrassa

Entitat titular

L’ordre dels Carmelites te els seus  orígens al Mont Carmel, de Palestina. Al segle XII (potser després de la tercera creuada, 1189-1191) alguns penitents – pelegrins, arribats d’Europa, es van establir al costat de la ‘font d’Elías’, al Mont Carmel, per a viure en forma eremítica. I allà agafaren com a figures inspiradores a Maria i Elies. Actualment estem estesos pels 5 continents, i les nostres tasques són tan variades con llocs on estem, ja que sempre hem anat on l’església o la societat ens ho ha demanat. Tenim parròquies, escoles, centres de formació, centres d’espiritualitat… A Catalunya tenim 2 parròquies (Santa Joaquima de Vedruna a Barcelona i Mare de Déu del Carme a Terrassa), 2 centres de culte (a Olot, Girona, i a Tàrrega, Lleida)  i 1 col·legi (Mare de Déu del Carme, Terrassa).

Història

A Terrassa varem arribar a principis del segle XX, però la guerra civil espanyola, va fer fracassar aquest primer intent de tenir un convent en aquesta ciutat, i no va ser fins a l’any 1942 que a demanda dels empresaris de la ciutat, per donar formació als fills dels seus treballadors, que no vàrem arribar per fundar l’actual Col·legi, i és des de llavors que estem en aquesta ciutat. Actualment estem estesos pels 5 continents, i les nostres tasques són tan variades con llocs on estem, ja que sempre hem anat on l’església o la societat ens ho ha demanat. Tenim parròquies, escoles, centres de formació, centres d’espiritualitat… A Catalunya tenim 2 parròquies (Santa Joaquima de Vedruna a Barcelona i Mare de Déu del Carme a Terrassa), 2 centres de culte (a Olot, Girona, i a Tàrrega, Lleida) i 1 col·legi (Mare de Déu del Carme, Terrassa).