Durant aquest curs acadèmic, l’alumnat de primer de primària està participant en un projecte d’intercanvi cultural amb els alumnes de l’escola nord-americana Detroit Country Day School (DCDS).

L’objectiu d’aquest programa és emprar la llengua anglesa de manera comunicativa a través de diferents activitats culturals. Per aquest motiu, cada mes, els dos grups treballen el mateix tema sobre una de les dues cultures. Les activitats que es realitzen consisteixen majoritàriament en videotrucades mensuals i interaccions escrites setmanals a través d’un escriptori virtual. D’aquesta manera, els infants dels dos països mantenen el contacte i aprenen a utilitzar les dues llengües amb una finalitat comunicativa real i molt motivadora: descobrir les tradicions dels Estats Units i viceversa.

De fet, els beneficis de vincular la cultura amb l’aprenentatge d’una llengua estrangera són nombrosos tal com assenyalen múltiples pedagogs, lingüistes i experts en l’adquisició del llenguatge. Cal tenir en compte que la cultura desenvolupa un paper fonamental en el domini d’una llengua estrangera atès que permet a l’alumnat comprendre els elements implícits del context sociocultural dels seus parlants.

Així doncs, participar en aquest programa d’intercanvi cultural amb l’escola DCDS està sent una experiència molt enriquidora pels infants de primer d’EP, ja que està afavorint al seu desenvolupament integral com a ciutadans del S.XXI.

Conseqüentment, aquests alumnes estan prenent consciència sobre la diversitat cultural que ens ofereix la globalització de la nostra societat fent que estiguin més receptius a conèixer noves cultures i llengües.

D’altra banda, en l’àmbit lingüístic, estan millorant molt les seves habilitats comunicatives en llengua anglesa perquè a part d’aprendre el vocabulari específic de cada temàtica, també treballen les estructures gramaticals necessàries per a poder comunicar-se amb els estudiants americans.

Per acabar, la motivació i l’interès de l’alumnat respecte a les llengües estrangeres ha augmentat significativament, ja que perceben la relació entre els continguts estudiats a l’aula i l’aplicació d’aquests a situacions reals gràcies a les activitats virtuals amb l’escola DCDS.

Vimeo

Al cargar el vídeo, acepta la política de privacidad de Vimeo.
Más información

Cargar vídeo