A l’inici del curs 18-19 l’escola va introduïr una nova metodologia per tal de treballar l’àrea de matemàtiques, l’EMAT.

Successivament s’ha anat implementant als nous alumnes de primària cada any i, després de tres cursos el “penso, preparo i ensenyo” ja forma part del dia a dia dels nostres alumnes des de primer fins a tercer de primària.

Les mestres implicades en aquesta implementació en destaquen molts aspectes d’aquest programa d’aprenentatge matemàtic:

EMAT fa que els nens i nenes hagin de raonar una mateixa situació matemàtica des de diferents punts de vista tot trobant diferents solucions a una mateixa situació de raonament Karen Luna (tutora de 1r A d’EP)

Aquesta metodologia fomenta en l’alumnat l’agilitat mental i la memòria Elisa Segura (tutora de 2n A d’EP)

Amb EMAT els amlunes van adquirint capacitats diverses d’aplicació de situacions a la vida quotidiana Esperança Olivella (tutora de 3r B d’EP)

En el curs actual que hem començat, són els alumnes de 4t de Primària els que segueixen en aquest programa i per tant, tot i que ells ja n’estan acostumats, les tutores ho viuen com una novetat metodològica:

A quart hem començat a treballar amb l’EMAT, un programa molt complet amb el que treballem les matemàtiques utilitzant una metodologia que prioritza l’aprenentatge mitjançant la manipulació.

D’altra banda, conscients que l’emoció va íntimament lligada a l’aprenentatge, veiem com es tracta d’un sistema que engresca a nens i nenes aprenent d’una manera més lúdica. 

Una altre de les característiques que podem destacar és que es tracta d’un mètode amb el qual l’alumnat treballa els diferents continguts durant TOT el curs. És a dir, es presenta un concepte i aquest va apareixent diverses vegades durant el mateix curs lectiu. Es tracta d’una mecànica que requereix força agilitat mental no obstant observem que estan molt acostumats a desplegar-ho”. Sandra Cabrera (tutora de 4t B d’EP)

EMAT ajuda als alumnes a entrendre la matemàtica des d’un punt de vista més vivencial sense deixar de treballar les línies bàsiques del raonament, la lògica, el càlcul, etc…

Leave a Comment